Транспорт Казахстан

Казахстан

Превоз с камион до Астана, Алма-Ата, Шимкент, Караганда

2 717 000 кв. км

територия

96 000 км

общо пътища

23 000 км

високоскоростни пътища

Пътната мрежа на Казахстан заема 96 000 километра. Страната има 5 основни пътя със статус на магистрали с обща дължина от 23 000 километра. Част от останалите пътни артерии са в сравнително по-лошо състояние.

През последните десетилетия, обаче, Казахстан се бори за водеща роля в своя регион и сътрудничи успешно с големите си съседи, като привлича инвеститори за големите си инфраструктурни проекти. В момента тече работата по осъществяването на новия транспортен автомобилен коридор „Западен Китай – Западна Европа“. При неговото завършване Казахстан ще стане важна част от най-бързата транспортна връзка между Азия и Европа. Освен това през страната минава и Средноазиатският транспортен коридор, който играе ключова роля в икономиките на Средна Азия.

В момента Казахстан изнася суровини като нефт, въглища, цветни и черни метали и внася разнообразни суровини и готови продукти. За сравнение през последните десет години стокооборотът между Русия и Казахстан е нараснал от 4,2 милиарда долара на 22 милиарда долара.

През последните 10 години ние насочихме усилията си в разработването на рентабилна, но сигурна транспортна услуга за Казахстан и държавите от ОНД. Модерни и добре оборудвани камиони, техническа грамотност и отлично владеене на руски език са в основата на успеха ни. Водачите ни са отлично подготвени за транспортната обстановка и знаят как да защитят интереса на фирмата и клиентите й.

Превозваме до и от Казахстан:

 • палетизирани и непалетизирани товари
 • групажни и цели товари
 • случайни и редовни превози
 • храни и напитки
 • товари, изискващи специфичен температурен режим.

Транспортните ни канали за Казахстан минават през Турция, както и през Русия. Това не ни ограничава и предлагаме транспорт до всяка точка на страната чрез влизане през други съседни държави.

Наши камиони с дестинация Казахстан потеглят поне два пъти месечно. През изминалата година по дестинацията сме превозили над 400 тона товар и регистрираме чувствително нарастване на интереса към този пазар.  Срокът на доставка се определя от крайната дестинация, но в общия случай варира между две и три седмици.

Нашите предимства са:

 • Десетилетие интензивен опит в автотранспорта от и за Казахстан
 • Ежеседмични камиони от и за страните от ОНД
 • Възможност за директен транспорт от и за Казахстан от всяка страна в ЕС
 • Отлично владеене на руски език и практически знания за транспортната система на страната
 • GPS проследяване и стриктно спазване на поетите ангажименти
 • Адекватни цени директно от транспортната фирма!

Направете запитване за да получите изгодна оферта до един час.  Работете директно с транспортната фирма, на която можете да разчитате!

Директна линия за контакт: +359 878 330038